Please enable JS

HAKKIMIZDA

img
MOTAKK Nedir?
MOTAKK projesi, 2014 yılında SB0102 kodlu “Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi” çağrısı altında yer alan “Tanı kitleri için gerekli olan referans maddelerin ve kontrol materyallerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması” çağrısına “Hepatit B, C ve Delta Virüslerinin Moleküler Tanılarında Kullanılan Yöntemler için Kalite Kontrol Serumlarının ve Ulusal Kalite Kontrol Programlarının Geliştirilmesi” başlığı ile sunulmuş ve 213S130 no ile kabul edilmiş 1003 TUBİTAK projesi olarak başladı. Yürütücülüğü Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü tarafından yapıldı. Proje, 01.12.2016 tarihinde başarıyla sonuçlandırıldı ve sonuç raporu kabul edildi. MOTAKK programlarının kurumsal bir şekilde, yeni programlar da eklenerek devamının sağlanması amacıyla MOTAKK Biyoteknoloji adıyla, Ankara Üniversitesi Teknokenti’nde dış kalite kontrol program sağlayıcısı bir “spin-off” firma olarak kuruldu.

MOTAKK'ın Amacı

MOTAKK programları, klinik laboratuvarlarda viral enfeksiyonlarının tanısında kullanılan moleküler yöntemler için dış kalite kontrol panellerini içermektedir. Ülkemiz genelinde yapılan moleküler tanı testlerinin, daha standart ve doğru yapılmasına katkıda bulunarak, yıllardır yurt dışından sağlanan kalite kontrol serumlarının yerini almayı amaçlamaktadır.

MOTAKK ile hangi parametreler için kalite kontrol programı geliştirmektedir?

  1. 1-HBV viral yükünü saptayan yöntemler (kantitatif)
  2. 5-HBV için ilaç direnci saptayan yöntemler
  3. 2-HCV viral yükünü saptayan yöntemler (kantitatif)
  4. 6-HCV için ilaç direnci saptayan yöntemler
  5. 3-HDV viral yükünü saptayan yöntemler (kantitatif)
  6. 7-CMV viral yükünü saptayan yöntemler (kantitatif)
  7. 4-Hepatit C virüs genotipini saptayan yöntemler
  8. 8-HIV viral yükünü saptayan yöntemler (kantitatif)
Ipsum

MOTAKK'ın İşleyişi

Kalite kontrol serumlarının geliştirilmesi amacıyla, viral yük çalışmaları için Dünya Sağlık Örgütü referans materyallerine göre referans yöntemler ile viral yük saptaması yapılmış ana stok örnekleri hazırlanmıştır. Bu ana stoktan, hepatit serolojik belirteçleri ve viral yükleri negatif olan plazma ile dilüsyon yapılan değişik viral yüke sahip örnekler hazırlanmış ve negatif örneklerle beraber katılımcı laboratuvarlara gönderilmek üzere paneller oluşturulmuştur. Bu paneller, soğuk zincirde programa katılacak laboratuvarlara ulaştırılacak, laboratuvarlar ilgili testleri 2-3 hafta içerisinde sonuçlandırarak internet üzerinden MOTAKK web sayfasına sonuçlarını girecektir. Çalışmalar sonucunda her bir laboratuvar kendi çalışma sonucunu diğer laboratuvar sonuçları ile karşılaştırmalı olarak görecek, referans değerlere ve ortalama sonuca olan uzaklığını görerek kullandığı testleri tekrar değerlendirecektir.

Katılımcı Laboratuvarlar

Sunulan programların en az birini gerçekleştiren tüm laboratuvarlar programa katılabilirler. Katılımcı laboratuvarlara www.motakk.org adresi üzerinden bir üye hesabı sağlanacak ve katılımcı laboratuvarlara önceden belirlenmiş kodlar verilecek ve katılımcı laboratuvarların sisteme girdikleri sonuçlar 3. şahıs ve kurumlar ile paylaşılmayacaktır. Dolayısıyla her laboratuvar yalnız kendi sonucu görebilecektir.